top of page
listen
downloads

Met covers van bekende en minder bekende songs verzameltde 21-jarige Berre Vandenbusscheaaneen razend tempoeen grote schare trouwe fans.Met zijn unieke, straffe stemverspreidt hijdoorleefdeen pakkendeversiesvan topsongsvia Instagram en TikTok.Het is eenrauwe, intenseklankkleur die je niet meteen met zo’n jonge kerel associeert, en waarmeehij zelfs internationaal de nodige aandachten appreciatie kon versieren.Dat smaakt naar meer, veel meer.Als ‘Berre’brengt hij‘Say My Name’uit, zijn eerste single.Maak kennis met een rasperformer.‘SayMy Name’is een co-write metde Nederlandse songwriterHaris. Het was de allereerste keer dat Berreeen nummer schreef, en dat was eenserieuzesprong in het duister. Muzikaal noch tekstueel had hij een plan voor ogen. Toch oogt Berre relaxt en zelfzeker. Het is nu zijn bedoeling om enkele singles uit te brengen, inverschillende stijlen.“Ik wil zo veel mogelijk uitproberen, mijnopties openhouden.Ik zing sinds mijn twaalfde, maarik heb heel lang gedacht dat ik niets professioneels met muziek zou doen.Ik ben al enkele jaren actief als busker, en dat wil ik ook blijven. Er is niets eerlijkerdan muziek op straat of in een openbare ruimte brengen. Direct contact met het publiek, onmiddellijke feedback.Dat ook digitaal doen, wasniet automatisch een evidentie. Om eerlijk te zijn:ikhadvooral het idee om nooitTikTok te installeren(lacht). Voor mij leek het een platform voor enkel en alleen dansjes, enik heb niets met dansjes. Toen ik uiteindelijk toch de app installeerde, leek het me verstandig om hemenkel voor muziek te gebruiken. De meeste mensen willen me zien zingen, diehebben geen boodschap aan mijn grappige filmpjes.”Heteerste filmpjedat opmerkelijk meer dan normaal werdbekekenwas ‘Yellow’ van Coldplay, dat een week na het postenopeens viraal ging. Berrewas toenaan het studeren en merkte opeens dat zijn gsm de hele tijd bleef trillen. Elk filmpje dat hijnadien postte, kreeg meer en meer bekijks.Coldplayheeftalles in een stroomversnelling gebracht.Opmerkelijk detail: Berre is exact even oud als het nummer ‘Yellow’.Dat is geen toeval, want Berre houdtvan nummers die iets ouder zijn of die een nostalgisch gevoel opwekken.Zijn oudste muzikale herinneringenbrengen hem terug naar zijn allereerste MP3-speler.“Daar stond maar één nummerop, de hele tijd op repeat. ‘Naive’van The Kooks.Ik moest een medische ingreep ondergaan die meveel stress bezorgde, en ik ben dat nummer oprepeat blijven beluisteren. Dat was de eerste keer dat ik muziek gebruikte om tot rust te komen.Geweldig dat muziek zoveel gevoelkan meegeven.Dat istochde ultieme kracht van muziek.”Ook zijn cover van ‘Lost Without You’van Freya Ridingsscoorde enormgoed.Volledig op eigen kracht opgenomenmet enkele vrienden, haalde het nummer zonder enige promotionele push meer dan 800.000 streams. Een opmerkelijk resultaat, zekernadat zijn interprtetatie ook al op TikTokbijzonderveelviews en likes hadverzameld.Freya Ridings is maar één naam in een rij van jonge, getalenteerde musici die Berre bewondert.OokDermot Kennedy, Clinton Kane en Lewis Capaldimaken de muziek die hijzelf zou willen maken.

“Als ik extreem mag dromen, staateen collabmet Dermot Kennedy hoog op mijn verlanglijst. Hijheefteen aparte stijl, heel pop-ballad, en toch met een eigen twist. Het klinkt net dat tikjespecialer.Clinton Kane vind ikdan weer crazygoodqua teksten.Clinton Kane kan exact het gevoelvan verliefdheid verpakken in een straffe song. Bij Lewis Capaldi ben ik dan weer helemaal weggeblazen door zijn stemkleuren zijn stemgebruik.”Net als Capaldi klinkt Berre helemaal anders wanneer hijzingt dan wanneer hijpraat. Praten doet hij zacht en kalm, zingen doet hijveel rauwerenintenser. Hijprobeertheel veel gevoel te leggen in wathij zingt. “Datvind ik het belangrijkste aan muziek. Ik hoef geen miljoenen euro’s te verdienen, voor mij is het belangrijk dat mensen zich kunnen herkennen in wat ik maak. Dat zemijn nummers beluisteren wanneer ze gestrest of verdrietigzijn. Daarom gebruik ik zelf muziek, om gevoelens in kwijt te kunnen. Mensen oprecht raken. Appreciatieverdienen.Dat zou me dat héél gelukkig maken.’

Record company: Universal
bottom of page